Czym właściwie są studia na kierunku Biomedycyna?

Biomedycyna jest najnowszym kierunkiem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. To studia założone w 2015 roku jako studia I stopnia i posiadające również kontynuację w postaci studiów magisterskich.

Studia mają na celu dostarczenie wiedzy na temat struktury i funkcji ludzkiego organizmu, ze szczególnym uwzględnieniem roli procesów biologicznych i chemicznych zachodzących na poziomie komórkowym i molekularnym w warunkach zdrowia i choroby oraz wpływu na nie czynników genetycznych i środowiskowych.


Jakie przedmioty są charakterystyczne dla tego kierunku?

Wśród przedmiotów nauczanych na studiach pierwszego i drugiego stopnia kierunku Biomedycyna znajdują się przedmioty charakterystyczne dla uczelni medycznych i kierunków związanych ściśle z medycyną:

dobre.jpg

 

Jednakże, Biomedycyna posiada również panel przedmiotów specjalistycznych, przygotowujących Absolwenta do pracy w różnorodnych ośrodkach badawczych, a także rozwijających wiedzę w obszarze marketingu medycznego i sztuki autoprezentacji:

lepsze.jpg

 

Studiowanie na kierunku rozwija w studentach umiejętność samodzielnego myślenia, kreowania problemów badawczych i znajdowania sposobów rozwiązywania ich, a także wymaga ciągłego doskonalenia w dziedzinie specjalistycznego języka angielskiego, poprzez liczne zadania związane z użyciem literatury anglojęzycznej, zagranicznych źródeł i publikacji naukowych, czy też poprzez zajęcia prowadzone w całości w języku angielskim:

przedmiotyang.jpg


Czym może zajmować się absolwent studiów na kierunku Biomedycyna?

W ramach godzin programowych kierunku Biomedycyna, studenci zdobywają certyfikat umożliwiający uczestnictwo w eksperymentach na zwierzętach laboratoryjnych oraz certyfikat ICH-GCP - Dobrej Praktyki Klinicznej, umożliwiający pracę w branży badań klinicznych.

Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do pracy w szkolnictwie wyższym, instytutach badawczych, przemyśle farmaceutycznym i firmach biotechnologicznych. Uzyskanie dyplomu studiów II stopnia umożliwia zatrudnienie w administracji instytucji państwowych związanych z ochroną zdrowia czy w roli medycznego rzecznika patentowego.


Podsumowanie:

  • Poziom kształcenia: studia I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie)
  • Wydział: Wydział Biomedyczny
  • Forma studiów: stacjonarne
  • Czas kształcenia: 3 lata (6 semestrów) - dla studiów I stopnia; 2 lata (4 semestry) - dla studiów II stopnia
  • Liczba godzin dydaktycznych dla studiów licencjackich: przedmioty obowiązkowe: 1804; przedmioty do wyboru: 1030
  • Liczba godzin dydaktycznych dla studiów magisterskich: przedmioty obowiązkowe: 805; przedmioty do wyboru: 330
  • Liczba punktów ECTS: 180 (I stopień), 120 (II stopień)
  • Tytuł zawodowy: licencjat biomedycyny; magister biomedycyny 

Linki zewnętrzne:


Więcej informacji o kierunku znajdziecie na naszej facebookowej stronie.