Przedmioty maturalne, których wynik warunkuje przyjęcie
na studia I stopnia kierunku Biomedycyna:

 

Dla matury "nowej" (zdawanej od 2015r.):

 • język angielski oraz biologia
  • na poziomie rozszerzonym; punkty liczone są na zasadzie (X% = 2*X punktów)*
 • jeden z przedmiotów do wyboru: chemia(R) lub matematyka(P/R)
  • punkty za poziom podstawowy liczone są na zasadzie (X% = X punktów), zaś za poziom rozszerzony liczone są na zasadzie (X% = 2*X punktów)*

 

Dla matury "starej" (zdawanej do 2015r.) oraz matur IB, EB i zagranicznych:


Warunki przyjęcia na studia II stopnia kierunku Biomedycyna:

 

 • ukończenie jednego z poniższych kierunków studiów:
  • Biomedycyna I stopnia (lub zagraniczny tytuł Bachelor of Science na kierunku Biomedical Sciences/Biomedicine)
  • Biotechnologia II stopnia (lub tytuł mgr inż.)
  • Analityka medyczna - studia jednolite magisterskie
  • Farmacja - studia jednolite magisterskie
  • Lekarski
 • średnia ocen z całego toku studiów (wlicza się ocenę z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego)
 • dodatkowe kryterium: wynik z egzaminu maturalnego z przedmiotu język angielski na poziomie rozszerzonym

* Maksymalną ilością punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacji jest 600.
Otrzymanie 600 punktów równoznaczne jest więc z uzyskaniem wyniku 100% ze wszystkich trzech branych pod uwagę przedmiotów maturalnych zdawanych na poziomie rozszerzonym.
Przykład: Wyniki egzaminu maturalnego wyniosły: biologia = 60%, matematyka podstawowa = 80%, j. angielski = 90%. Wynik punktowy wynosi: (2*60 + 80 + 2*90) = 380 punktów.